Historiek

Het ontstaan van de club

Toen in april 1980 enkele jongeren van de Maaslandse Zwemvereniging te Maaseik in het competitiezwemmen de hoogste pieken van hun kunnen hadden bereikt, groeide bij hen het idee om in een andere discipline hun geluk te beproeven: de duiksport!

Op zondag 4 mei 1980 werden de eerste “onderwaterstappen” gezet. In december 1980 wordt alle energie gestoken in het zoeken naar een naam voor de duikclub en een aanvraag tot oprichting van een V.Z.W.. Op die wijze werd op 5 januari 1981 officieel de duikclub “SAMANTHA” gesticht.

De naam “SAMANTHA” werd ontleend aan de Australische Samantha Bond, die door de bekende Israëlische onderwaterfotograaf David Philosof “de dochter van de zee en de zon” werd genoemd. Het clubembleem werd ontworpen door kunstenaar Jan Peeters uit Maaseik.

Ondanks de beperkte uitrusting van één duikfles en één ontspanner, was het enthousiasme groot bij de kandidaat-duikers. In mei 1981 werden de eerste 9 lagere brevetten behaald.

In het prille begin
Zwembadtraining

Begin 1982 telt de club 20 leden, waaronder 2 kandidaten hoger brevet, 4 kandidaten middelbaar brevet en zes voor het elementaire brevet. In juni 1983 wordt een van de clubleden clubmonitor en daarmee verwerft SAMANTHA het statuut van duikschool! We kunnen nu zelf en op eigen initiatief examens organiseren tot het middelbaar brevet (huidig 3*duiker).

Op 1 februari 1986 wordt het eerste lustrumfeest van onze duikschool gevierd. Vanaf september 1986 zal het zwembad ‘s zondags gesloten zijn, zodat we een nieuwe trainingsdag toegewezen krijgen, die in de toekomst werkelijk een zegen zal blijken: vrijdagavond.

In 1987 wordt de minimumleeftijd voor het behalen van het elementair brevet (huidig 2*D) verlaagd tot 14 jaar, waar deze in het verleden op 16 jaar bepaald was. SAMANTHA opent haar deuren voor jongere leden: later zal hieruit de afdeling Jeugdduiken groeien.

10 jaar SAMANTHA! 1990 was het jaar van het duikonderricht. Dit jaar slagen niet minder dan 3 kandidaten voor clubmonitor (huidig 1*instructeur), hetgeen de opleiding binnen SAMANTHA zeker ten goede komt. In 1990 ontdekken we ook duikplaats Panheel, die op dat moment nog niet professioneel wordt uitgebaat. Datzelfde jaar gaat de eerste vergadering door van de pas opgerichte “commissie duikonderricht”, bestaande uit de instructeurs van SAMANTHA en enkele hogere brevetten.

In 1991 nemen niet minder dan 3 leden deel aan de Nelos-stages te Bendor: alle drie slagen zij! Luc en Nico behalen hun titel van federaal monitor (vandaag 2*I) en René wordt – na 11 jaar SAMANTHA Maaseik – de eerste nationaal monitor (vandaag 3*I) binnen de club.

Vanaf 1 september 1995 – 15 jaar SAMANTHA! – voert NELOS het nieuwe brevettensysteem in: er bestaan vanaf nu vier brevetten. De 1*D-brevet wordt onder de bestaande brevetten toegevoegd. Het betreft dus een echt aanmoedigingsbrevet. De reeds gebrevetteerden krijgen dit jaar dus een ster erbij zonder examen te moeten afleggen!

In 1996 wordt het Ideal-systeem door NELOS ingevoerd: vanaf nu zullen assistent instructeurs en instructeurs een beperkte kostenvergoeding ontvangen voor duikonderricht-activiteiten (doopduiken en proefafnames).

In 1997 telt SAMANTHA 52 leden. Einde dat jaar organiseert SAMANTHA voor de tweede maal het LIMOSbal in zaal Wilgenveld op . Er worden niet minder dan 468 kaarten verkocht.

De verbouwing van het materieelkot vindt plaats in 1999 en wordt geheel uitgevoerd door enthousiaste clubleden en externe supporters. Ook dit jaar wordt begin mei de verjaardag van de club gevierd met een hapje en een glaasje champagne. Na een lange onderbreking wordt de draad van de Afdaling van de Maas opnieuw opgenomen: op 3 oktober gaat een “proefafdaling” binnen de club door. Vanaf 2000 zal dit een vaste organisatie worden en telt de afdaling mee voor het officiële Belgische kampioenschap zwemmen met vinnen.

2000: 20 jaar SAMANTHA! De jubileumviering voor het tweede decennium gaat door in het C.C. Achter Olmen: Er zijn ongeveer 200 genodigden aanwezig, waaronder NELOS-voorzitter Willy Van Der Plas en NELOS-duikverantwoordelijke John Remue en echtgenote Monique Demoustier.

Het duiken te Panheel wordt strikt gereglementeerd: niet alleen gelden er openingsuren, maar bovendien dient betaald te worden voor een jaarabonnement.

Afdaling Maas
Afdaling van de Maas

Vanaf 2001 wordt een zomerduikkalender opgesteld: op iedere duik zal één kaderlid afwisselend verantwoordelijk zijn voor de organisatie. Vanaf dat jaar gaat er ook een verbroederingsweekend met MDK door in Zeeland begin september. Als huisvesting wordt geopteerd voor Klaverweide te Ellemeet. Uiteindelijk zal deze organisatie uitgroeien tot dé jaarlijkse SAMANTHA-clubuitstap.

Tijdens de bijzondere bestuursvergadering van 24 april 2002 wordt de afdeling Jeugdduiken opgericht. Vanaf dan trainen de jeugdduikers op donderdag van 17.30 uur tot 18.30 uur. SAMANTHA krijgt een eigen domeinnaam op het internet: www.samantha-maaseik.be.

Op 14 februari 2003 organiseert de club voor de vijfde maal de didactische examens 1*I: opnieuw slagen 2 leden en brengen zo het aantal instructeurs binnen de club op 13, een absoluut record. De club kent dat jaar ook een recordaantal leden: 149! De zomerduiken worden zodanig georganiseerd dat afwisselend op verschillende duikplaatsen wordt gedoken.

Steengroevenweekend 2004
Steengroevenweekend 2004

In 2004 wordt voor het eerst een clubsteengroevenweekend georganiseerd in Massembre. De opendeurdag voor de jeugdduikers op 1 mei wordt een succes met een deelname van 80 personen. Ook het Klaverweideweekend wordt opnieuw een grandioos succes: vooral de gastoptredens van onze artiesten van dienst staan voor altijd in ons geheugen gegrift!

Het jubileumjaar 2005 – 25 jaar SAMANTHA! – wordt op 4 januari geopend met een nieuwjaarsreceptie in het cafetaria. Alle energie wordt gestoken in de organisatie van de officiële receptie in zaal Van Eyck op 30 april: een grandioos feest waarop de burgemeester van Maaseik bekend maakt dat de club een renteloze lening krijgt voor aankoop van een eigen compressor!

Ondertussen beschikt de club over een eigen vulstation in het zwembad te Maaseik waar flessen kunnen gevuld worden met behulp van een muntjesautomaat.

In tegenstelling tot wat in vele clubs het geval is, kan men bij SAMANTHA niet van een oprichter of “clubstichter” spreken. De personen die zich geroepen voelden onze club in de beginperiode te leiden volgden elkaar immers vlug op. Het was pas na ruim vier maanden dat onze eerste voorzitter lid werd. Daarvoor bestond de club dus al. De oprichting en het voortbestaan van de club is daarom vooral te danken aan het enorme enthousiasme en de nooit aflatende inzet van de leden! Zij waren het immers die zich inspanden om gezamenlijk – samen met het bestuur – SAMANTHA financieel boven water te houden en om met vaste regelmaat aan de trainingen deel te nemen. Hun bereidwilligheid en vrijwillige inzet maken van de club hetgeen ze heden is.

De bestuursleden hebben gedurende de eerste kwarteeuw gepoogd om SAMANTHA in goede banen te leiden. Aan hen werden – overal tijdens de beginjaren – soms taken toebedeeld waarvan zij totaal geen voorkennis hadden. Voor hen was het zelf zoeken op basis van ondervinding naar de beste methodes om hun taak te volbrengen. Soms liep het dan ook eens fout, maar over het algemeen deden zij hun job uitstekend. De voornaamste reden hiervoor is, dat zijn hun werk met plezier deden -en nog steeds doen -en dat ze wisten wat het noden zijn van een duikclub: alle bestuursleden waren gedurende deze 25 jaar immers actieve duikers!

Ijsduik

Op basis van het behalen van brevetten werden de trainer aangesteld. In de eerste jaren fungeerden dan ook middelbaar gebrevetteerden (3*D) als onderrichter. Naargelang de club meer brevetten telde, werd het onderwijs meer gestructureerd. De duikverantwoordelijke deelt de verschillende klassen in en bepaalt in samenspraak met instructeurs en assistent instructeurs het duikonderricht. Daar waar vroeger les gegeven werd vanuit eigen ervaringen; beschikken we nu over veel preciezere richtlijnen en cursussen voor ons duikonderricht (zowel op papier als via het internet), hetgeen alleen maar als positief kan aangevoeld worden.

Dat SAMANTHA reeds vanaf haar ontstaan goede relaties heeft gehad met andere duikclubs, is zeer positief. Gedurende 35 jaar werden deze relaties onderhouden en er bestaat van ook een ware samenwerking tussen de clubs, vooral binnen LIMOS-verband. Merken we op dat alle clubs openstaan voor leden van andere clubs om te komen trainen. Ook worden frequent allerhande activiteiten ingericht waar de verschillende clubs aan kunnen deelnemen. Denken we maar aan de LIMOS-proevenweekends en de gezamenlijke organisaties voor de opleiding van 1*-instructeurs.

Zeeland 2009
Zeeland 2009

SAMANTHA heeft steeds de CMAS- en NELOS-filosofie gehuldigd en gevolgd: duiken is een sport en dat doe je voor je plezier, op een verantwoorde wijze. Steeds werd gepoogd via behoorlijk onderricht en met enthousiasme duikers op te leiden. Het lidgeld werd bewust laag gehouden om zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans te bieden om deze mooie sport te leren. Met trots mogen stellen dat SAMANTHA dankzij haar ingesteldheid gedurende meer dan een kwarteeuw vele duikers niet-commercieel heeft opgeleid, en dit op verantwoorde en veilige basis.

Het is wellicht dankzij alle voornoemde factoren dat SAMANTHA is wat het vandaag is: niet alleen de “NELOS-duikuniversiteit”, maar vooral een gezellige duikfamilie in het Vlaamse onderwaterwereldje, waarin ieder van ons zijn steentje bijdraagt.

René Van Leeuwen, Erevoorzitter.