Aanspreekpersoon Integriteit

Het Aanspreekpersoon Integriteit

Iedere duikschool binnen de NELOS heeft minstens één club API, opgeleid door ICES (Centrum Ethiek in de Sport) en NELOS.

Bij deze personen kunnen sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag of voor advies of doorverwijzing betreffende een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Bij ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld of dingen die niet door de beugel kunnen, twijfel niet om contact met ons op te nemen. Ook bij vragen, vermoedens of klachten bieden wij een luisterend oor. Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie. Bij ernstige aanwijzingen van grensoverschrijdend gedrag zal er worden doorverwezen naar de NELOS-API of de bevoegde instanties.

Bij wie kan je terecht? Onze API's:

Ann Hermans
GSM: +32 (0)496 532 295
ann.hermans61@telenet.be

Ann Hermans

Fleur Vernhout
GSM: +32 (0)499 715 023
fleurvernhout@gmail.com

Fleur Vernhout

Ron Ronckers
GSM: +31 (0)646 294 073
ad_ent@hotmail.com

Ron Ronckers

Wout Coenen
+32 (0)486 087 004
cwout.coenen@gmail.com

Wout Coenen