VinzwemmenIeder jaar op Palmzondag (09 april 2017) organiseert de afdeling “Vinzwemmen” van duikschool SAMANTHA “De afdaling van de Maas”.
Het is een officiële wedstrijd voor de Beker van België. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een CMAS-licentie 2017 of een nationale licentie 2017 en een geldig sportmedisch onderzoek dat minder dan één jaar oud is. Deelnemen kan vanaf 1*duiker. Minderjarigen moeten het inschrijvingsformulier laten ondertekenen door een ouder of voogd.

Er wordt een afstand van 6 km gezwommen van aan de Labaerdijk te Maaseik tot de aanlegsteiger van restaurant De Leeuwerik in Aldeneik. Recreanten kunnen kiezen tussen een afstand van 6 km of 3km.

De zwemmers dragen een neopreenpak met kap, zwemvliezen, neopreen handschoenen, een zwem-of duikbril en een snorkel. Drijfmiddelen en alcoholische dranken zijn niet toegestaan tijdens de wedstrijd.

De deelnemers (wedstrijdzwemmers, recreanten en duikers) dienen zich aan te melden tussen 12u00 en 12u45 in het zaaltje achter restaurant De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 80 te Aldeneik. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 8. Er is een bus geregeld die de deelnemers naar de startplaats brengt. De start is voorzien rond 14u15 aan de Labaerdijk te Maaseik.

Brandweerzone Oost-Limburg zorgt voor de veiligheid van de zwemmers. Tijdens de briefing die om 13 u gegeven wordt aan de inschrijvingspost , worden alle veiligheidsmaatregelen nog eens overlopen.

Na de wedstrijd krijgt iedere deelnemer soep, een belegd broodje en een zeer mooie attentie aangeboden.

Bij een extreme waterstand, waarbij de veiligheid van de zwemmers in het gedrang zou komen, zal de wedstrijd afgelast worden. Dit wordt op 08 april 2017 op http://www.samantha-maaseik.be/ kenbaar gemaakt.

Contactpersoon Afdaling van de Maas:
  • Annemie Lantin
    GSM: +32/495570012
    annemielantin@yahoo.com


Comme chaque année, le dimanche des Rameaux, l’ école de plongée SAMANTHA organise "La descente de la Meuse" pour la nage avec palmes. (09 avril 2017). Il s'agit d'une compétition officielle pour la Coupe de Belgique.
Chaque participant doit être en possession d'une licence CMAS 2017 et un certificat médical sportif de moins d'un an. Vous pouvez participer dès le niveau 1* plongeur CMAS. Les mineurs ont le formulaire d'inscription signé par un parent ou un tuteur.

Les compétiteurs descendent une distance de 6 km de Labaerdijk Maaseik au restaurant De Leeuwerik à Aldeneik. Les nageurs « récréatifs » peuvent choisir entre 6 km ou 3 km.


Les nageurs portent une tenue de plongée, palmes, gants en néoprène, un masque de plongée et tuba. Boissons alcoolisées et des planches de natation ne sont pas autorisés pendant la course !

L’ inscription : dès 12 :00 jusque 12 :45 pour tous, dans la salle derrière le restaurant De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 80, à Aldeneik. Droit d’inscription : 8 €. Un bus est organisé pour amener les participants à Labaerdijk à Maaseik . Le départ est prévu vers 14 heures 15.

Les pompiers de Maaseik assurent la sécurité des nageurs. Briefing à 13:00 avec énoncé des mesures et précautions sécuritaires.

Après le concours, chaque participant reçoit, de la soupe, un sandwich et un très beau cadeau.

La course peut être annulée lors de situations extrêmes où la sécurité des nageurs est compromise. Cette information se trouve sur le site : http://www.samantha-maaseik.be/ le 08 avril 2017.

Contacter la Descente de la Meuse:
  • Annemie Lantin
    GSM: +32/495570012
    annemielantin@yahoo.comAfdaling van de Maas


Affiche Afdaling van de Maas 2017

Sponsors Afdaling van de Maas